Levande vatten

Renat, levande vatten

Kroppen behöver rätt bränsle för att få en ökning i energinivån. Oavsett in man har en sund livsstil bestående av rörelse, frisk luft och nyttig mat behöver kroppen alltid något så grundläggande som rent, levande vatten. 

Så vad behövs?

Dagens kranvatten innehåller stora mängder kemikalier, både från föroreningar av mänsklig aktivitet och tillsatta kemikalier. Dessutom har vattnet en molekylär struktur, den absorberas inte väl av våra celler samt att en positiv laddning som är oxidativ för våra celler.

Människokroppen kan omstrukturera vattnet, även göra om den positiva laddningen till en negativ, som vi vill. Idag har vi en livsstil där vi kontinuerligt utsätts för EMF-strålning. Dessutom vistas vi mycket inomhus, vilket gör att våra kroppar inte får tillräckligt med fotoner eller elektroner för att kunna göra denna omvandling på ett sätt som inte påverkar våra kroppar på ett negativt sätt. Våra celler oxiderar istället för att trivas.

Genom att byta ut vattnet vi dricker idag till Kangenvatten, har vi kommit en lång bit på vägen. Kangen är japanska och det betyder tillbaka till källan. Detta vatten finns bara i ett fåtal källor på jorden, vilket gör det extra unikt. Kangenvatten ger en djup återfunktning och en naturlig detoxing, dessutom är det starkt antioxidant.

Hur kommer vi åt detta levande vatten?

Levande vatten kommer man åt genom att installera en vattenmaskin i anslutning till sin vattenkran. Maskinen kopplas enkelt till kranen och ger dig tillgång till levande vatten dagligen. Tar man väl hand om maskinen kan den hålla i en livstid.

I maskinen sker en elektrolysprocess, denna process separerar vattnet i två strömmar, en sur och en alkaliserad. Den alkaliserade är strukturerad och innehåller en stor mängd molekylärt väte.

Den här vattenmaskinen är medicinskt klassad och har fler användningsområden utöver dricksvattnet. Bland annat kan den användas för medicinska behandlingar, skönhetsvård, växter, matlagning och städning utan rengöringsmedel. Maskinen anpassas till olika användningsområden genom att man ställer in olika PH-värden, på så sätt får man ut mesta möjliga av din vattenmaskin.

Ph-värden:

 • 2.5 Desinfektion
 • 6.0 För vacker hud
 • 7.0 Filtrerat dricksvatten, inte joniserat. Perfekt att skölja ner medicin med.
 • 8.5, 9.0 och 9.5 Kangenvatten till att dricka
 • 11.5 Fettlösande, rengörande och tar bort oljebaserade besprutningar på frukt och grönsaker.

Starka uttalanden från erfarna läkare:

Dr Mona Harrison, tidigare chef för International Water Council konstaterade att När alkaliskt joniserat vatten användes med Alzheimer patienter, bara genom att dricka en gallon om dagen, minskade deras minnesproblematik”. 

Dr Hiromi Shinya, rankad bland de 10 bästa läkarna i världen, behandlar bara en patient om de är öppna för att Kangenvatten eftersom han förstår att den bakomliggande orsaken till sjukdomen är uttorkning och försurning. Om patienten inte är villig att göra det finns det inget han kan göra. Shinya arbetar med att se helheten och inte bara bota symptomen tillfälligt.  

Hälsoeffekter 
Genom att dricka renat, levande vatten blir hälsoeffekterna många. Här nedan följer några exempel: 

 • Viktminskning 
 • Välmående hjärta – Sänker risken för hjärtinfarkt med 41% enligt en studie avDr. Otto Heinrich Warburg
 • Ökade energinivåer
 • Förbättrar hudhälsan genom den djupa återfuktningen och ger glow. 
 • Höjer den fysiska prestandan 
 • Läker mag- och tarmproblem
 • Minskar risken för cancer
 • Astma och allergier 
 • Artrit
 • Kronisk trötthet och utmattningssymtom
 • Kronisk smärta
 • Infektioner
 • Inflammationer
 • Migrän