Renat vatten Göteborg

Välkommen till Freedombycc!

Upplev skillnaden med renat vatten

Vårt kranvatten idag innehåller stora mängder kemikalier, både tillsatta och från förorening av mänsklig aktivitet. Det har också en molekylär struktur som inte absorberas väl av våra celler och en positiv laddning som är oxidativ för våra celler. 

Våra kroppar kan omstrukturera vattnet och gör också den positiva laddningen till en negativ laddning som vi vill. Vår livsstil idag där vi utsätts för EMF-strålning och vistas mycket inomhus gör att våra kroppar inte får tillräckligt med elektroner eller fotoner för att kunna göra denna omvandling på ett sätt som inte påverkar våra kroppar negativt. Våra celler oxiderar istället för att trivas. 

Genom att byta ut vattnet vi dricker till Kangenvatten, som har samma egenskaper som finns i bara ett fåtal källor på jorden så har vi kommit en lång bit. Kangen är japanska och betyder tillbaka till källan. Vattnet ger djup återfuktning, naturlig detoxing och är starkt antioxidant.

Renat vatten Göteborg

Renat, levande vatten

För att en energiökning ska ske behöver kroppen rätt bränsle. Det spelar ingen roll om vi har en sund livsstil med rörelse, nyttig mat och frisk luft om kroppen inte får i sig något så grundläggande som rent, levande vatten.

Hälsoeffekter

Genom att dricka renat, levande vatten blir hälsoeffekterna många. Bland annat kan man uppleva ökad energinivå, viktminskning, förbättrad hudhälsa. Det kan även hjälpa vid allergier, astma, migrän och kronisk smärta.

Tillgång 

Genom att installera något så enkelt som en vattenmaskin i hemmet går det att få tillgång till vattnet dagligen. Maskinen kopplas till din vattenkran och håller i en livsstil om den tas väl om hand.